پرش به محتوا

احمد ذاکری

دانش‌آموخته و مدرس حوزه و دانشگاه عضو پیوسته مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه آذربایجان

استمرار یک حرکت

یکی از قواعد مهمی که در فلسفه تقریر شده و در علوم دیگر نیز کاربرد دارد قاعده‌ای است که ارسطو نخستین‌بار آن را طرح نموده بدین مضمون که هر متحرّکی به یک محرّک نیازمند است. این قاعده در فلسفه اسلامی موردتوجه فلاسفه بوده و از آن برای اثبات محرک نخستین و کیفیت محرک بودن آن بهره جسته‌اند. فلاسفه پیش از صدرالمتألهین حرکت را منحصر در مقولات عرضی کم، کیف، این… ادامه »استمرار یک حرکت

فهم جهان هستی

از روزی که موجودی به نام انسان بر روی زمین شروع به زندگی کرد هماره در حال ادراک جهان هستی بوده و به همین دلیل همیشه در حال پرسش بوده است. این پرسش‌ها گاه در مواجهه با پدیده‌های پیرامونی وی طرح می‌شد و گاه به‌خاطر تفکر او درباره حقیقت وجودی خود او و دیگر موجودات این عالم رخ می‌نمود. پرسش‌هایی که برای انسان‌ها پیش می‌آمد به اختلاف مراتب وجودی و… ادامه »فهم جهان هستی