پرش به محتوا

سیدقاسم ناظمی

دانش‌آموخته دکتری ارتباطات

نسخه‌های ناکارآمد و هاضمه فکری ما

روزگار ما با سرعتی شگفت به‌سوی پرهیز و دوری از اندیشیدن و تفکر میل می‌کند. چنان چه علی‌رغم توسعه علوم و تخصصی شدن آن و از سوی دیگر گسترش ابزارهای ارتباط جمعی، تکنولوژی و آموزشی، سمت‌وسوی عمومی جامعه – حداقل در ایران – به سویی است که صاحبان مدارک علمی رو به فزونی و حاملان علم و معرفت رو به تقلیل و کاهش‌اند.گسترش ابزارهای ارتباطی و تولید انبوه اطلاعات، ما… ادامه »نسخه‌های ناکارآمد و هاضمه فکری ما