پرش به محتوا

حبیب کارکن بیرق

دانش‌آموخته دكتری فلسفه تعليم و تربيت (عضو انجمن تعليم و تربيت ایران) | مدرس دانشگاه آزاد تبریز

نقد رفتارگرایی در آموزش

بر اساس استدلال‌های «اتاق چینی» و «روبات‌های شاگردنما» پرسش‌های مهم مربوط به فرایند یاددهی – یادگیری را روان‌شناسان جدید کشف نکرده‏اند، بلکه این پرسش‌ها در تمام قرون موردتوجه عمیق فلاسفه بوده است؛ بنابراین می‏توان گفت روان‌شناسی و فلسفه دو حوزه مطالعه تدریس و یادگیری بوده‏اند. درحالی‌که سنت فلسفی با ماهیت و کیفیت تدریس و یادگیری و نقش آن در رفتار آدمی سروکار دارد، سنت روان‌شناسی به توصیف و تبیین فرایند… ادامه »نقد رفتارگرایی در آموزش