پرش به محتوا

هاله عبداللهی راد

دانش‌آموخته دکتری فلسفه دین

بررسی ماهیت انسان در دعای ابوحمزه ثمالی

در نگاه سنتی – دینی، انسان به‌عنوان مرکز عالم و واسطه بین زمین و آسمان برداشت می‌شود که این برداشت درست در قطب مخالف نگاه طبیعت‌گرایانه به انسان واقع شده است. در این رویکرد، انسان به‌مثابه وجودی خداگونه در روی زمین تصویر شده و دارای تفاوتی بنیادین با سایر موجودات زنده است و بر سایر موجودات برتری دارد. بعد از انقلاب علمی قرن هفدهم مفهوم انسان به‌کلی دگرگون گشت. یافته‌های… ادامه »بررسی ماهیت انسان در دعای ابوحمزه ثمالی

زیست‌شناسی تکاملی، دین و اخلاق

در زیست‌شناسی تکاملی، منشأ اَشکال جدید حیات بر کرۀ زمین و همچنین تشکیل اندام‌های جدیدتر و سازمان‌یافته‌تر و حتی شکل‌گیری ماهیت انسان و پدیده‌های مربوط به انسان از جمله فرهنگ و دین و اخلاق، به‌مثابۀ فرایندهای سازمان‌یافته‌ای از تغییرات منسجم در نظر گرفته می‌شوند که تحت تأثیر و کنترل قوانین طبیعی حاکم بر آنها شکل‌گرفته‌اند. داروین به‌عنوان سردمدار نظریۀ تکامل، بر این باور بود که موجودات زنده توسط انتخاب طبیعی… ادامه »زیست‌شناسی تکاملی، دین و اخلاق