شهریار در روزگار ما الگوی مثالی شاعری بود


Deprecated: _register_controls is از رده خارج شده است از نگارش3.1.0! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده کنید. in /home/qmagir/domains/ishraqmag.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5213

گفت‌وگو با دکر باقر صدری‌نیا
به بهانه برگزاری همایش روز ملی شعر و ادب و بزرگداشت شهریار

مدتی اســت که نجوای برگزاری «همایش روز ملی شــعر و ادب و بزرگداشت شــهریار» در فضای ادبی شهر تبریز و نیز سراســر کشــور به گوش رسیده‌اســت. همایشی که تــلاش می‌کند فصل دیگــری در تاریخچه برنامه‌هایی بگشــاید که به مناســبت روز ملی شــعر و ادب فارسی به اجرا درمی آید. به این بهانه با «دکتر باقر صدری‌نیا» اســتاد دانشــگاه تبریز و پژوهشگر برجسته حوزه ادبیات که دبیر علمی «همایش روز ملی شعر و ادب و بزرگداشت شهریار» نیز هستند به گفتگو نشستیم …

این گفت‌وگو را در صفحات ۱۷۶ تا ۱۸۰ نشریه بخوانید


Deprecated: _register_controls is از رده خارج شده است از نگارش3.1.0! به‌جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده کنید. in /home/qmagir/domains/ishraqmag.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5213

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *